Nemzetisegi Önkorm.

Szolgáltatóház

Bodza és Szeder Családi Napközi

Koroncó község belterületi csapadékvíz elvezetése 2017

Pályázati konstrukció: TOP-2.1.3-15 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések”

 

Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00007

 

Projekt címe: Koroncó község belterületi csapadékvíz elvezetése

 

Kedvezményezett neve: Koroncó Község Önkormányzata

 

Kedvezményezett címe: 9113 Koroncó, Rákóczi utca 48.

 

Elnyert támogatás: 100 729 400 forint

 

Támogatás intenzitása: 100%

 

Finanszírozó alap: ERFA

 

Projekt célja és tartalma:

Koroncón természeti adottságai, domborzata következtében a múltban is folyamatos problémákat okozott a hirtelen lehulló, nagy intenzitású csapadék, mely a kisvízfolyások mellett helyi vízkárokat és belvízelöntéseket okozott. A burkolatlan felületek így további eróziónak vannak kitéve, ami még inkább fokozza az árkokban lerakódó törmelék mennyiségét. A lerakódások miatt a mélyebben fekvő részekben a víz nem tud tovább folyni, így tartósan megmarad és pangásnak indul. A pangó víz a meleg időjárási viszonyok között hamar berothad, és a lakott környezetben kellemetlen bűzt okoz. A talajvíz szintje a nem megfelelő vízelvezetés miatt emelkedik, és a lakóépületek elvizesedését okozhatja. Ez utóbbi már nemcsak anyagi, hanem egészségügyi kockázatot is magában hordoz. Mindezek mellett a burkolt úttestek elöntése is további értékromlást és anyagi veszteséget jelent az önkormányzat számára. Meg kell oldani a lehulló csapadék összegyűjtését és rendezett elvezetését. Különösen Koroncón nagy feladat a belterületi és a külterületi vízrendezés összhangjának megteremtése a Marcal és a Bornát-ér közelsége miatt. Emiatt a csapadékvíz elvezető rendszer kialakításakor figyelemmel kell lenni a megerősített árvízi védmű rendszerre és a szennyvízelvezető rendszerre is. Koroncó község belterületét érintő árvízvédelmi munkák a Vízügyi Igazgatóság beruházásában 2015. évben valósultak meg a Bornát ér új töltés és műtárgyak építésével. A töltésekkel határolt belterületi részeken a belterületi csapadékvíz elvezetése a befogadóba korlátozott. A település domborzati viszonyai miatt számos alkalommal okozott problémát a hirtelen lezúduló csapadék. Az érintett utcákban a korábban kialakított jelentős részben helyi szikkasztó árkok és különböző méretű és szintbeli elhelyezkedésű kapubejárók alatt levő átereszek vagy áttöltések rossz szintbeli elhelyezése, karbantartatlansága miatt a rendszer nem tudja biztosítani alapvető funkcióját, a belterületi víztöbblet ellenőrzött módon történő elvezetését. Község belterület felszíni vizeinek fő befogadója a Sokoróaljai Bakony-ér és a Bőszedombi (Cseraljai) árok. A Sokoróaljai Bakony-ér tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A Bőszedombi (Cseraljai) árok tulajdonosa Koroncó Község Önkormányzata kezelője a Győri Vízi Társulat. A településen összefüggő csapadékvíz elvezető rendszer nem épült ki. Helyenként burkolt útárkok, szikkasztóárkok, átereszek találhatók, azonban a korábban befejeződött közművesítések a meglévő rendszereket is helyenként megszüntették. A Marcal projekt megvalósításával pedig az ÉDUVÍZIG a töltést keresztező rossz állapotú zsilipeket megszüntette. A mélyebben lévő településrészeken már kisebb csapadék esetén is problémát jelent az összegyülekező víz és befogadóba történő vezetése nélkül elöntéseket okoz. Összegezve a jelenlegi helyzetet kimondható, hogy a település meglévő vízelvezető rendszere teljes rekonstrukcióra szorul, valamint az árkokkal nem rendelkező utcákban is meg kell oldani a vízelvezetést és a befogadóba történő bevezetést. Tervünk szerint az alábbi területeken kívánjuk megvalósítani fejlesztésünket: Bár az egész településre elkészítettük csapadékvíz-elvezetési tervünket jelen projekt keretében csak a legjobban veszélyeztetett településrészeink megóvását szeretnénk megvalósítani: 1. Zrínyi utca 2. Cseralja utca 3. Dózsa Gy. u. átemelő kialakítása 4. Dózsa György utca átemelőtől Tószer utcáig tartó szakasza A vízrendezési létesítmények, vízi medrek, műtárgyak rendszeres műszaki szempontok szerint szükséges karbantartási, fenntartási munkáinak pénzügyi fedezete már hosszú ideje nem áll rendelkezésünkre. Minimális műszaki igény lenne a medrek évenként legalább egyszeri kaszálása, az iszapolások 5-10 éves ciklusidőben történő elvégzése. Forráshiány miatt a vízi medrek benőttsége, ill. a feliszapolódás már olyan mértékű, hogy az alacsony vízhozamok is csak magas vízszinttel vezethetők le, mely adott esetben a területhasználat miatt helyi károkat vagy a vízjogok korlátozását eredményezhetik. A csapadékvíz-elvezetés megoldása közvetetten hat településünk minden lakosa, vállalkozója üzembiztonságára, kiemelten pozitív hatással bír a mezőgazdasággal foglalkozó családi gazdálkodók, ill. kisvállalkozók termelési körülményeinek javulására. Koroncó község életében folyamatos fenyegetettséget jelent a vízelöntés veszélye. Az elmúlt évtizedekben számos alkalommal fordult elő vízkár, ami a földrajzi elhelyezkedésből, domborzati viszonyokból, és az át nem gondolt összefüggéstelen és nem megfelelő műszaki kialakításból származott.

 

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága

Projekt zárása: 2019.07.01.

 

A projekt jelenlegi állása:

 

2017. decemberéig

Készültség: 25%

Kivitelezési munkák: Elkészült a Koroncó, Cseralja utca csapadékvíz elvezetés 80%-a és a Zrínyi Miklós utca 40%-a.

A munkák során közműkiváltások, zárt csatorna, nyílt burkolt árok, kapubejárók támfalak építése, esővíz bekötések és kiegészítő munkák valósultak meg.

 

2018. április elejéig

Készültség: 50%

Kivitelezési munkák: Elkészült a Koroncó, Zrínyi Miklós utca 50%-a, a Dózsa György utca 90%-a, a Tószer utca 50%-a, az átemelő és tolózáraknák műtárgyépítési munkái.

A munkák során közműkiváltások, zárt csatorna, nyílt burkolt árok, kapubejárók támfalak építése, esővíz bekötések és kiegészítő munkák valósultak meg. Elkészült a Dózsa György út végén az átemelő akna süllyesztése, a töltésben a tolózáraknák és a nyomóvezeték beépítése.

 

2018. április közepéig

A munkák jelenlegi készültsége: kb. 65%

Jelenleg a Zrínyi Miklós utca vízelvezető szegélysor építése és az útburkolat előkészítő munkáit végzi a kivitelező. Elkészült a Dózsa György út végén az átemelő aknától a befogadóig a nyomóvezeték, az energiatörő akna, gravitációs vezeték.

 

2018.júliusáig:
A tárgy időszakban elkészült a Zrínyi Miklós utca érintett szakaszán a vízterelő szegély és a burkolat építése. 
Megvalósult a Tószeri utcában a zárt csatorna, folyóka építése és a befogadó Bőszedombi árok érintett szakaszának rendezése.
Elkészült és beüzemelésre került a csapadékvíz átemelő műtárgy.
Befejeződött a projekttel érintett mindegyik szakaszon a tereprendezés és a füvesítés.

 

Oldalainkat 30 vendég és 0 tag böngészi

Kisalföld Hírei

A hírcsatorna nem található.

Időjárás

Látogatók

1329017
Ma
Tegnap
Héten
Előző héten
Hónapban
Előző hónapban
Összesen
81
366
1564
1324268
10807
19797
1329017

IP címed: 35.172.230.21
2024-07-25 02:43

A honlap átalakítás alatt áll!!