Nemzetisegi Önkorm.

Szolgáltatóház

Bodza és Szeder Családi Napközi

ASP csatlakozás

KÖFOP-1.2.1 – VEKOP- 16- 2016-00153 azonosító számú fejlesztési célkitűzés: "Koroncó Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" című fejlesztési program

Kedvezményezett: Koroncó Község Önkormányzata

Támogató: Miniszterelnökség

Elnyert támogatás: 6.000.000.- Ft (eszközbeszerzés, szolgáltatások, egyéb költségek)

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási okirat száma/ kelte: IKT-2016-114-I1-00002375, 2016. november 23.

Projekt kezdete: 2016. 12. 01.

Projekt tervezett befejezése: 2018. 06. 30.

Projekt tartalma: A projekt megvalósításában Koroncó Község Önkormányzata vesz részt. Az Önkormányzat rendszercsatlakozással kapcsolódik az ASP technológiát biztosító rendszerhez. A pályázat keretein belül a fejlesztéssel érintett szakrendszerek az alábbiak:

 1. 1. Önkormányzati adórendszer
 2. 2. Gazdálkodási rendszer
 3. 3. Ingatlan- vagyonkataszter rendszer
 4. 4. Iratkezelő rendszer
 5. 5. Ipar- és kereskedelmi rendszer
 6. 6. Hagyatéki leltárrendszer

Tervezett főbb tevékenységek a pályázati támogatási keret terhére:

 1. a) eszközbeszerzés: a meglévő ügyviteli számítástechnikai eszközpark feltérképezése és azt követően a magas szakmai színvonalú feladatellátás érdekében új technikai eszközök megvásárlása. (Bruttó forráskeret: 3.300.000.- Ft)
 2. b) A működésfejlesztési és szabályozási keretek kialakítása:

- Informatikai Biztonsági Szabályzat,

- Iratkezelési Szabályzat

- Pénz- és értékkezelési Szabályzat elkészítése.

A fenti szabályzatok hatálya valamennyi, az önkormányzathoz tartozó szerve kiterjesztésre kerül. (Bruttó forráskeret: 780.000.- Ft)

 1. c) Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrálás: gazdálkodási, iratkezelési, adó rendszerek adatminőségének javítása és migrálása külső szolgáltatás és belső munkavállalói feladatellátás keretében (Bruttó forráskeret: 1.320.000.- Ft)
 2. d) Tesztelési, élesítési feladatok ellátása külső szakértői és belső munkavállalói feladatellátás keretében (Bruttó forráskeret: 240.000.- Ft)
 3. e) A rendszer csatlakozási folyamatokban résztvevő munkatársak oktatásával, továbbképzésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az ezzel kapcsolatos utazási költségek finanszírozási kerete bruttó 180.000.- Ft.
 4. f) Projektmenedzseri feladatok ellátása helyi belső munkatárs megbízási szerződésével. (Bruttó személyi jellegű díj és munkáltatói járulék együttes keretösszege: 150.000.- Ft)
 5. g) Kötelező tájékoztatási és nyilvánossági feladatok:

- honlapon megjelenítendő projekttájékoztató, a támogatással összefüggő főbb adatokról, programelemekről és a végrehajtás fázisairól,

- „C” típusú projekttábla kihelyezése a megvalósítás helyszínén,

- kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése,

- térképtér feltöltése a projekthez tartozó tartalommal (Bruttó támogatási forráskeret: 30.000.- Ft)

Projekt végrehajtás részletei:

- 2017. február 28-ig beszerzésre kerültek a rendszercsatlakozáshoz szükséges ügyviteli számítástechnikai eszközök (3 db monitor, 3 db munkaállomás, 2 db laptop, 7 db kártyaolvasó, 1 db multifunkcionális központi nyomtató, 3 db multifunkcionális nyomtató, 1 db szünetmentes tápegység, 1 db rack szekrény, 1 db switch eszköz.

- Három árajánlat bekérésével kiválasztásra került azon külső szolgáltató, aki az adatminőségjavítás, migrálás tesztelés és élesítés feladatköröket látja el. Szerződéskötés időpontja: 2017. március 23.

- A köztisztviselői állományból kijelölésre kerültek a tesztelés, élesítési folyamatban, adatminőség javításában, migrációban, továbbá a működésfejlesztési és szabályozási keretek kialakításában résztvevő dolgozók, továbbá a projektmenedzseri feladat ellátásával megbízott dolgozó.

- 2017. elejétől a MÁK szervezésével és koordinálásával elkezdődtek a szakrendszerekhez kapcsolódó képzések. Ezek végrehajtása folyamatos.

- Nyilvánossági feladatok körében kihelyezésre került a „C” típusú projekttábla, az önkormányzat honlapján a pályázati programhoz kapcsolódó tájékoztatás folyamatosan megvalósul, időszakosan aktualizálásra kerül.

- A szabályozási keretek kialakítása körében előkészítés alatt áll a külső szolgáltató kiválasztása, az ajánlattételi dokumentáció összeállítása.

- 2017. novemberében benyújtásra kerül az első előzetes kifizetési kérelem a támogatási keretből felhasznált és elszámolható költségelemek (eszközbeszerzés) vonatkozásában.

- 2018. II. negyedévében kiválasztásra került az Iratkezelési Szabályzat és az Információbiztonsági Szabályzat, valamint a Pénz- és értékkezelési Szabályzat elkészítésére a nyertes ajánlattevő.

- Az önkormányzat Támogatási Szerződés módosítást kezdeményezett az eredeti költségkategóriákon belüli forrás átcsoportosítására.

- 2018. május végéig elkészült az Iratkezelési Szabályzat és az Információbiztonsági Szabályzat, 2018. júniusában pedig elkészült a Pénz- és értékkezelési Szabályzat.

- 2018. II. negyedévében az iratkezelő szakrendszer helyesbített végleges adatmigrációval teljeskörűen lezárult az egyes szakrendszerekhez kapcsolódó migrálás, tesztelés, élesítés. - 2018. júniusában kifizetésre kerültek a (helyi) személyi jellegű díjak (projektmenedzser, nyilvánossági feladatok, tesztelés élesítéshez, működésfejlesztés, szabályozási keretek kialakításához kapcsolódó megbízási díjak).

- 2018. június végére a projekt fizikai zárása megtörtént, egyben elkezdődött a záró kifizetési kérelem és szakmai beszámoló előkészítése, amelynek benyújtási határideje: 2018. augusztus 29.

 

TÁMOGATÓI OKIRAT

Oldalainkat 164 vendég és 0 tag böngészi

Kisalföld Hírei

A hírcsatorna nem található.

Időjárás

Látogatók

1313602
Ma
Tegnap
Héten
Előző héten
Hónapban
Előző hónapban
Összesen
72
505
2549
1306457
15189
14150
1313602

IP címed: 34.239.170.244
2024-06-21 04:17

A honlap átalakítás alatt áll!!